CERERI PENTRU AJUTOARELE DE ÎNCĂLZIRE

Direcţia de Asistenţă So­cia­lă Comunitară Lugoj de­ma­rează, din data de 22 oc­tom­brie, acţiunea de preluare a documentelor pentru acor­da­rea ajutorului de încălzire a locuinţei pentru perioada sezonului rece. Actele se depun la se­diul Direcţiei de Asistenţă So­cială Comunitară din cadrul Primăriei Lugoj, camera 13, între orele 9-15. De sub­venţiile care se vor acor­da pentru perioada 1 no­iem­brie 2018 – 31 mar­tie 2019, b­eneficiază per­so­anele sin­gure sau familiile cu do­mi­ciliul sau reşedinţa în mu­ni­ci­piul Lugoj şi satele a­par­ţi­nă­toare, Tapia şi Măguri, care realizează ve­nituri nete lunare pe mem­bru de fa­milie de până la 615 lei. În funcție de veniturile solicitanților, cuantumul ajutorului de încălzire cu energie electrică porneşte de la 48 lei/lună și ajunge până la 240 lei, pentru încălzirea pe lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri ajutorul porneşte de la 16 lei/lună și poate ajunge până la 54 lei, iar cei care se încălzesc cu gaze naturale pot primi sume cuprinse între 20 și 262 de lei lunar.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *