CURS DE FORMARE A ASISTENȚILOR MATERNALI

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş va organiza un nou curs de formare a asistenţilor maternali profesionişti. Asistentul maternal profesionist este persoana fizică, atestată în condiţiile legii, care asigură, prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său, creşterea, îngrijirea şi educarea, copiilor pe care îi primeşte în plasament sau în încredinţare. Persoanele interesate sunt așteptate să depună o cerere de evaluare la Registratura DGASPC Timiș în perioada 2 iulie – 31 august. Angajatii din cadrul direcției vor efectua o evaluare socială a persoanei solicitante, care constă în vizite la domiciliu, discuții cu membrii familiei, vecini și prieteni, precum și o evaluare psihologică.

Smaranda Marcu, șef serviciu relații publice DGASPC Timiș:

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului va demara un nou curs de formare a asistenților maternali profesioniști. În acest sens persoanele interesate să devină asistent maternal profesionist pot să depună cererile și actele necesare la registratura instituției, în perioada 2 iulie- 31 august. Practic cei care doresc să devină asistenți maternali profesioniști vor trebui să anexeze la cererile lor un curriculum vitae, copie după actul de identitate, cu precizarea că domiciliul stabil trebuie să fie pe raza județului Timiș, o copie după diploma de studii a ultimei școli absolvite, cazierul judiciar și o adeverință medicală prin care să rezulte că nu suferă de boli transmisibile, infecto-contagioase sau psihice.

 Ulterior evaluării, persoanele acceptate vor urma cursuri de formare profesională în vederea obținerii atestatului de asistent maternal profesionist, putând fi angajate numai după obținerea acestui document. Cursurile de formare profesională sunt gratuite și vor fi  organizate  la sediul DGASPC Timiș, având o durată de minim 60 de ore.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *