Connect with us

Ce cauti astazi ?

Economie

TOTALUL VALORII LUCRĂRILOR ABA BANAT ÎN ANUL 2021 ESTE DE 12.278.000 LEI

Marți, 21decembrie a.c. la sediul ABA BANAT din Timișoara s-a desfășurat Conferința de Presă de evaluare a activității instituției pe anul 2021.

La întâlnirea cu jurnaliștii au participat, din conducerea ABA BANAT, Cristian Moisescu Ciocan, director general, Cătălin Nagy, director monitoring calitatea apei, Veronica Caxi, director economic și Titu Bojin, șef serviciu investiții.

A fost prezentat stadiul lucrărilor de investiții din cadrul ABA BANAT finanțate din surse proprii și de la bugetul de stat în anul 2021, punerea în siguranță a Nodului Hidrotehnic Sânmihaiu Român, Activitatea Inspecției Bazinale a Apelor Banat în anul 2021 și nu în ultimul rând, Resursa de apă de suprafață și subterană în anul 2021.

Directorul general, Cristian Moisescu Ciocan a prezentat stadiul lucrărilor de investiții din acest an, pentru județele Caraș-Severin și Timiș, nominalizând:

1.Refacerea lucrărilor calamitate la acumularea Oravița I, județ Caraș-Severin, valoarea lucrărilor până acum, ridicându-se la suma de 5.419.000 lei.

2.Regularizare pârâu Belareca, județ Caraș-Severin, durata de execuție a lucrărilor fiind până la 31.12.2021. Valoarea actualizată a contractului este de 17.083.000 lei, până la această dată, realizându-se lucrări de 13.653.000.

3.Amenajare râu Bega și afluenți pe sectorul Curtea-Valea lui Liman, județ Timiș. Lucrările au început în luna iunie 2018, valoarea actualizată a contractului este 22.424.000 lei, lucrările trebuind finalizate la 31.12.2021. Până acum au fost realizate lucrări în valoare de 10.538.000 lei.

4.Regularizare pârâu Axin în localitatea Var, comuna Obreja, județ Caraș-Severin. Lucrările și aici au fost începute în luna octombrie 2018, valoarea actualizată a contractului fiind de 4.753.000, cheltuindu-se până în acest moment 4.420.000 lei.

5.Regularizare pârâu Măcicaș la Prisaca, comuna Constantin Daicoviciu, județ Caraș-Severin, durata de execuție fiind până la 31.12.2021. Lucrările la acest obiectiv au fost începute în luna noiembrie 2018, valoarea acesteia ridicându-se la suma de 7.480.000 lei. Până la această dată au fost realizate lucrări în valoare de 5.647.000 lei.

6.Punerea în siguranță a Nodului hidrotehnic Sânmihaiu Român, județ Timiș. Separat de lucrările finanțate din fondurile europene, s-au început lucrări la insulă și la clădirile administrative în 2020, cu fonduri de la bugetul de stat și din surse proprii ABA Banat, în valoare de 7.959.000 lei. Valoarea contractului este de 8.008.000 lei, durata de execuție fiind de 24 luni.

Asadar, Cristian Moisescu Ciocan, directorul general al ABA BANAT a declarat că totalul valorii lucrărilor în anul 2021 este de 12.278.000 lei.

Desigur, au fost prezentate și investițiile derulate cu fonduri externe, respectiv: Proiectul ,,Amenajare complexă râu Bârzava și afluenți pe sector Bocșa-Gătaia-Denta, județ Caraș-Severin și județ Timiș, obiectiv aprobat în vederea obținerii finanțării prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM 2014-2020)-Axa Prioritară 5 – Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii și a gestionării riscurilor. Aplicația de finanțare pentru acest proiect este realizată, fiind în curs de verificare în cadrul Autorității de Management, după care se vor demara procedurile de achiziție a lucrărilor de construcții și montaj.

Un alt proiect aprobat prin același program (POIM 2014-2020), de această dată pe Axa Prioritară 4 – Protecția Mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminarea siturilor poluate istoric, Obiectiv Specific 4.1 este Proiectul ,,Îmbunătățirea biodiversității habitatelor acvatice și ripariene prin creșterea conectivității laterale a corpului de apă și înființarea de zone umede pe sectorul inferior al râului Beba Veche,, județ Timiș.În acest an a fost semnat Contractul de asistență tehnică pentru pregătirea de proiecte, primele livrabile, respectiv Studiul de Fezabilitate și documentația pentru certificat de urbanism având termen de predare luna decembrie 2021.

Există și o investiție finalizată și recepționată în luna decembrie 2021, respectiv: ,,Punerea în siguranță a Nodului Hidrotehnic Sînmihaiu Român, jud.Timiș, etapa I, finanțat prin Programul INTEREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia. Valoarea finanțată pentru acest proiect conform bugetului aprobat este de 6.929.795,25 euro și a asigurat realizarea lucrărilor de reabilitare a barajului stăvilar și a ecluzei, nu în ultimul rând și achiziționarea echipamentelor.

Din valoarea aprobată, participarea INTERREG IPA a fost de 85%, respectiv 5.890.325,96 euro, participarea Statului Român fiind de 13%, respectiv 900.873,38 euro iar participarea ANAR-ABA Banat este de 2%, adică 138.595,91 euro.

Important de menționat că Reabilitarea Nodului hidrotehnic Sânmihaiu Român a fost prevăzut a se reabilita în 5 etape, acesta făcând parte dintr-un proiect mai amplu, proiect inișiat de Consiliul Județean Timiș, denumit ,,Repararea infrastructurii de navigație pe Canalul Bega,, proiect finanțat prin Programul INTEREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Serbia, pentru care s-a depus cererea de finanțare în luna martie 2016, lider de proiect fiind numită Administrația Bazinală de Apă Banat. Valoarea întregului proiect este de 13.850.690 euro, data de finalizare a acestuia este 2 mai 2022.

În anul acesta s-au desfășurat și lucrări în fază de proiectare și obținere avize, acorduri și autorizații, precum și studii de fezabilitate pentru alte proiecte importante, cum ar fi: ,,Consolidare și reprofilare râu Timiș pe sectorul Lugoj – frontieră Serbia,, județ Timiș sau ,,Apărare împotriva inundațiilor a municipiului Caransebeș zona Aeroport și zona Caransebeșului Nou,, județ Caraș-Severin, ,,Amenajare râu Cerna pe sector Băile Herculane – confluență râu Belareca,, jud.Caraș-Severin și altele.

Despre resursa de apă de suprafață și subterană în anul 2021 și activitatea Inspecției Bazinale a Apelor Banat în acest an a vorbit Cătălin Nagy, director monitoring calitatea apei.

În intervenția sa, Titu Bojin, șeful serviciului investiții a concluzionat că la ABA BANAT există continuitate, realizările datorându-se întregului colectiv, superprofesionalizat dar și colaborării foarte bune cu administrațiile locale, cu ANAR-ul și Ministerul Mediului.

Se poate spune, acum la final de an, că activitatea ABA BANAT în anul 2021 se înscrie în trendul ultimilor ani, adică o activitate cu rezultate notabile, reflectate într-o viață mai bună și liniștită pentru locuitorii județelor din aria de competență, Caraș-Severin și Timiș.

Click pentru comentarii

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

S-ar putea sa va placă

Stirile TEN TV

O nouă ediţie a Salonului Industriei Ușoare, dedicată sărbătorilor pascale, se pregăteşte la Timişoara. În perioada 21 – 25 martie, Camera de Comerț, Industrie...

Diverse

La nivelul Uniunii Europene, purtarea căștii de protecție pentru bicicliști este obligatorie prin lege în 12 state, în timp ce în România este doar...

Publicitate

Pescăria PELE situată pe drumul național, Lugoj-Reșița la km 9, pe raza localității Victor Vlad Delamarina, vă invită la un pescuit sportiv de crap,...

Stirile TEN TV

Ferma Pomicolă Pohalma, din Lugoj, ce aparține stațiunii didactice a Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului, din Timișoara, se pregătește să...